Gelink Rekken150x100

Boerderij Gelink (soms Gielink) in Zuid-Rekken is verrassend oud. Hij wordt al genoemd in een boedelscheidingsakte uit 1320. Ook de vlakbijgelegen boerderij  Elfers

komt daarin voor. Tot nu toe is dit ook het oudste gevonden document waarin Rekken wordt genoemd. Na deze akte zweeg de geschiedenis vrijwel volledig over Gelink tot tegen de tijd van Napoleon. In de Marke-boekhouding werd melding gemaakt van een boete, die Gielink moest betalen wegens een niet nader gespecificeerde wanprestatie.. Het kan Evert Gielink zijn geweest, die op Slemp boerde, maar dat is Holterhoek. Eerder gaat het om Hendricus Oldenkotte, rond 1815 boer op Gelink, of diens voorganger Jan Gelinck.

Gerrit Jan Oldenkotte IMG 20210401 WA0008 crop 25proc Anna Gertrud Holtkamp IMG 20210401 WA0006 crop 25procGelink bleef nog ruim 100 jaar in de familie Oldenkotte, tot in 1925 zijn kleinzoon Gerrit Jan Oldenkotte kinderloos stierf. Zijn weduwe was Anna Gertrud Holtkamp (mij uit overlevering bekend altsTante Truu). Ze was  afkomstig van boerderij De Wilder in het Duitse grensgehucht Crosewick  (de afstand tussen Gelink en de Wilder is ca 2 km!). Zij trouwden in 1892, 8 jaar na een grote ver/herbouw van de boerderij. Ze hebben de boerderij ook nog nog flink uitgebreid kort voor zijn dood in 1925.  Hun initialen blijven aanwezig aan weerszijden naast de voordeur. Gertrud zet tijdens de ziekte en na het overlijden van Oldenkotte het bedrijf voort met behulp van diverse familieleden, die achtereenvolgens vanuit Zwolle bij Groenlo en uit Crosewick naar Rekken kwamen. De laatste was in 1927 Gerhardus Franciscus te Braake, mijn vader. In de jaren dertig nam hij het bedrijf over, tante overleed begin 1941.  

Gelink bleef in de familie Te Braake tot 1968. Het Waterschap van de Berkel kocht de boerderij vanwege de langs de Berkel verspreid liggende grond. Die was nodig  als ruilmateriaal voor grond die her en der werd gebruikt voor de normalisatie van de Berkel en andere algemene doelen in de Ruilverkaveling. De gebouwen schoven samen met een paar percelen door naar een buurnan: Hendrik Karnebeek, die Mazeland achterliet voor recreatieve bewoning. Mijn broer boerde verder op Dijkhuizen, in Vethuizen bij Zeddam.Vos op Gelink

Tegenwoordig heeft Gelink geen agrarische functie meer. Tim Vos en zijn partner hebben er sinds 1997  hun siersmederij annex  vakantie-accomodatie.