Het zoeken naar een reeks voorvaderen of een reeks bewoners van een boerderij is meestal niet zo spectaculair. Je zoekt een poosje, en je vindt iemand, en over de gevondene is meestal niet zo heel veel bijzonders te melden. Maar het verhaal van Tonnis Gelinck maakt het zoeken wel erg lastig.

De rij exploitanten van erve Gelink is redelijk overzichtelijk: 11 exploitanten in ca 320 jaar. Gelink was dus bepaald geen duiventil.

 • Tim Vos (tot op vandaag, voor het eerst niet als boerderij).
 • Martin Karnebeek
 •  Hendrik Karnebeek
 • Tony te Braake (mijn broer)
 • Gerhard Te Braake (Mijn Vader)
 • Gerrit Jan Oldenkotte. Hij stierf kinderloos in 1926, en zijn weduwe Holtkamp schakelde diverse neven Holtkamp en Te Braake in om het bedrijf gaande te houden. Zijn neef Gerhard werd uiteindelijk in de dertiger jaren de opvolger.
 • Gerrit Willem Oldenkotte
 • Hendrik Oldenkotte, geboren 1772 (in Vreden)
 • Jan Geelink, gedoopt in 1726. Hij overlijdt in 1815 als 89-jarige in het huis van Hendrik Oldenkotte. Eén van de aangevers van het overlijden is Meerink, de buurman. De erven Merink en Gelink liggen nog steeds pal naast elkaar. Dus Geelink woonde echt op erve Gelink. Een huwelijk Geelink-Oldenkotte is er wel, maar de precieze familiebetrekking tussen Geelink en Oldenkotte heb ik nog niet gevonden.
 • Albert Geelink

  geli6668 huw 2 inschr

 • Tonnis Geelink (Zijn doop is niet gevonden, naar schatting toch wel <1660, want hij trouwde in 1684 als weduwnaar van Stijntjen Volkerink met Jenneken Schurink. Zie afb hierboven).
  Zijn kinderen worden gedoopt vanaf 1687.

Mooi rijtje, jammer dat het lijkt te stokken. Gelukkig komt er toch nog wat extra informatie uit een nauwkeuriger studie van het doopboek van Rekken.

Tussen 1665 en 1681 staat daar zes keer Aelbert Budden vermeld, telkens als  vader van een dopeling, waaronder Tonnis en Jan. En op al die 6 plaatsen is achter zijn naam later in een ander handschrift toegevoegd “alias Gelinck”. (Niet zo vreemd: kennelijk was de predikant nog niet zo goed met de plaatselijke boerderijnamen op de hoogte, en is dat later aangevuld. Ik heb wel eens gelezen over een of ander Rekkens DTB-boek dat beheerd werd door de schoolmeester. Tijd om het weer eens terug te zoeken).
Bingo, als de twee Tonnisen één persoon zijn, is vader Aelbert weer een generatie verder terug in de tijdreeks.

budd6654 doopinschr

Tonnis Budden alias Gelink is gedoopt in 1668. Die  datering -en ook die van de huwelijksinschrijving van Tonnis Gelinck - is ondubbelzinnig.
En dat is een probleempje. Want in 1684 op 16-jarige leeftijd voor de TWEEDE keer trouwen? Dat zou een unicum zijn. Tot nog toe was de jongste bruidegom in dit projekt 17 (in 1796), en de jongste bruid 16 (in 1818).
Tonnis zijn 1e huwelijk zou dan al op 15-jarige leeftijd geweest moeten zijn, en dat is me  te onwaarschijnlijk.
De rechtstreekse link van Albert via Tonnis naar Aelbert valt daarom vooralsnog af. Maar Aelbert Budden moet gezien zijn alias "Gelinck" wel in het rijtje worden opgenomen., zij het een beetje losjes..

Jan dan misschien?
Jan Budden alias Gelinck is gedoopt in 1681. Het valt niet mee om zijn nazaten te identificeren, want er wonen naast Budden ook nog best veel andere Gelincks in Rekken. Onder andere Jan. Zijn oudste zoon is ook Jan. En nog zo’n combinatie. En nog een. Er worden kinderen gedoopt waarbij je absoluut niet zeker weet, welke Jan hun vader is. En tot ca 1720 worden in de DTB-boeken de moeders helemaal niet vermeld. Je kunt die Jannen dus niet uit elkaar houden, zeker als ze nog steeds kinderen krijgen als ook de oudste zoon (Jan, weet je nog?) inmiddels zo ver is.

Het zal al bij al nog wel een poos duren, voor de rij exploitanten verder uitgebreid kan worden richting het jaar 1300. Want ten minste zo oud is Gelink !