Koker 2014 05 07 17.39.18 10

Een zo goed mogelijke weergave bewaren van het werk van Jan, Herman en Ton Baak, die rond 1980 stad en land afreden om gegevens uit de archieven te halen.


Dat in de vorm die ook zij hanteerden: vóór 1900 een wat verbrede Stamreeks (vermeldt ook broers en zussen van de mensen in de rechte afstammingslijn), vanaf 1900 iets tussen een Genealogie en een Parenteel) met een boekje toelichting (uitleg terminologie: <https://genealogieflakkee.nl/terminologie/>).
De stamreeks kan weergegeven worden als een boom, (dat is dan een lange stam met korte takjes) met alle namen in een hokje: dat is inmiddels gerealiseerd.
Het kan ook in tekstvorm volgens een van de vaste stramienen die genealogen plegen te hanteren.Omdat dit geheel openbaar is en moeilijk te beveiligen, worden nog levende personen weggelaten.

Verder:

Interessante feiten en verhalen toevoegen. Dat kan van alles zijn, vooral als U het me aanreikt :-)
Interessant zijn die verhalen, die wel een beetje persoonlijk zijn, maar niet te privé. Het verschil daartussen hangt erg af van hoe oud een verhaal is...