Boerderij Gelink (soms Gielink) in Zuid-Rekken is verrassend oud. Hij wordt al genoemd in een boedelscheidingsakte uit ca 1320. Ook de vlakbijgelegen boerderij  Elfers komt daarin voor. Tot nu toe is dit ook het oudste gevonden document waarin Rekken wordt genoemd.

Na deze akte zwijgt de geschiedenis vrijwel volledig over Gelink tot tegen de tijd van Napoleon. In de Marke-boekhouding wordt melding gemaakt van een boete, die Gielink moet betalen wegens een soort wanprestatie.. Het kan Evert Gielink zijn geweest, die op Slemp boerde, maar dat is Holterhoek. Waarschijnlijk gaat het om Hms Oldenkotte, rond 1825 boer op Gielink, of diens voorganger..
Gelink blijft nog ruim 100 jaar in de familie Oldenkotte, tot in 1925  Gerrit Jan Oldenkotte kinderloos sterft.

Zijn weduwe is Gertrud Holtkamp, afkomstig uit het Duitse grensgehucht Crosewick van boerderij De Wilder (de afstand tussen Gelink en de Wilder is minder dan 3 km!). Zij zet tijdens de ziekte en na het overlijden van Oldenkotte het bedrijf voort met behulp van diverse familieleden, die achtereenvolgens vanuit Zwolle bij Groenlo en uit Crosewick naar Rekken kwamen. De laatste was 1n 1927 Gerhardus Franciscus te Braake, mijn vader. Eind jaren dertig nam hij het bedrijf over, tante overleed in 1941.Vos op Gelink

Gelink bleef in de familie Te Braake tot 1968. Het Waterschap van de Berkel wilde de langs de Berkel verspreid liggende grond als compensatiemateriaal voor grond die her en der nodig was voor de normalisatie van de Berkel en andere algemene doelen in de Ruilverkaveling. De gebouwen schoven samen met een paar percelen door naar een buurnan: Hendrik Karnebeek, die Mazeland achterliet voor recreatieve bewoning. Mijn broer boerde verder in Vethuizen bij Zeddam.

Tegenwoordig heeft Gelink geen agrarische functie meer. Tim Vos en zijn partner hebben er sinds 1997  hun siersmederij annex vakantie-accomodatie.

Natuurlijk weet ik zelf wel wat over de boerderij waar ik opgroeide in Rekken. Maar van de geschiedenis nog niet overmatig veel. En het kan nog wel even duren tot dit klaar is voor publicatie.

Tot dusver heb ik een plattegrond-schetsje in een kadasterkaart van de situatie rond 1830, en het vooraanzicht van nu dat is ontstaan met een verbouwing in 1960.   Deze twee zitten beide in de fotogallery hierboven.

Ook bestaat er een verbouwingsvergunningsaanvraag uit 1926.

Maar in de achtergevel zaten in mijn jeugd gevelankers in cijfervorm, een jaartal. Dat soort jaartallen duidt historisch op nieuwbouw of zeer grondige verbouwing, niet op een uitbreidinkje of zoiets. Desondanks is rond 1970 het originele jaartal helaas gesneuveld.

Het bewuste jaartal was 1886.  Of was het 1884?
Ik weet de eerste drie cijfers wel zeker, maar het laatste cijfer niet meer, en ik heb ook geen foto uit die tijd.

Daarom een oproep: wie heeft een oude foto van de achtergevel, waarop dat jaartal wèl te herkennen is?

 

Joomla templates by a4joomla