Dit gaat over de geschiedenis van Rekken, in de drie eeuwen tussen 1644 en ca 1950 volgens de belangrijkste geraadpleegde bronnen een bijna 100%  agrarisch dorp.

 Die belangrijkste bronnen zijn tot nu toe:

  • Piepermolen RekkenHet verpondingskohier (het register als basis voor verponding, een soort grondbelasting) uit 1644
  • Kerkelijke DTB-(Doop, Trouw en Begraaf-)boeken van de tweede helft 17e en de 18e eeuw.
  • de Markeboeken van Rekken vanaf halverwege de 18e eeuw
  • de wereldlijke voorlopers van de Burgerlijke stand in de Franse tijd onder Napoleon (overlapt deels de DTB-periode)
  • de eerste kadasterkaarten uit 1830 die de eigenaren van elk perceel grond vastlegden
  • De eerste halve eeuw telefoonboeken van Rekken, dwz tot 1950

Deze bronnen vindt u onder Dowmloads in het menu, ze worden of zijn al voor iedereen te downloaden.

Er zijn/worden ook diverse bewerkingen van deze bronbestanden gemaakt. B.v. kunnen voor sommige bronbestanden selecties, sorteringen of combinaties interessant zijn. Deze bewerkingen zijn grotendeels toegankelijk voor geregistreerde bezoekers.

Rekken in de gemeente Berkelland is het gebied aan weerszijden van de Berkel tussen de Duitse grens in het Oosten en

"Het zijn net mensen" schreef  Joris Luyendijk over buitenlandcorrespondenten en andere journalisten: ze maken onbedoeld fouten die de leek zelf had kunnen maken, maar die hij niet verwacht bij professionals. Hetzelfde kan ik wel zeggen over cartografen. Ik ontdekte een foutieve schrijfwijze van een naam die rond 1850 opdook, en die  het op achtereenvolgende kaartuitgaven heeft volgehouden tot 1937. Het ging om de Boerderij Elfers, foutief opgenomen als Fijlsers,

Als mijn vader het had over "de gotte", dan kon hij de dakgoot bedoelen. Of  de goot achter de koeien. Beide betekenissen kende ik als kleuter al wel. Ik denk dat ik pas op de lagere school er achter kwam, dat het algemenere woord voor de goot in de stal "de grup" was. Het staltype was er naar vernoemd: de grupstal.

Verponding was de (in de 17e eeuw...) nieuwe manier van belastingheffen die minder willekeurig moest zijn dan het voorgaande nog middeleeuwse stelsel.

Enkele globale statistieken die de keuzes ondersteunen die ik heb gemaakt bij de inrichting van deze sectie.

In de randstad, speciaal Amsterdam, kent men het erfpachtstelsel, waarin de eigendom van de grond gescheiden is

Joomla templates by a4joomla