Verponding was de (in de 17e eeuw...) nieuwe manier van belastingheffen die minder willekeurig moest zijn dan het voorgaande nog middeleeuwse stelsel.

Registreer om meer te lezen …