Als mijn vader het had over "de gotte", dan kon hij de dakgoot bedoelen. Of de goot achter de koeien. Beide betekenissen kende ik als kleuter al wel. Ik denk dat ik pas op de lagere school er achter kwam, dat het algemenere woord voor de goot in de stal "de grup" was. Het staltype was er naar vernoemd: de grupstal.

Dan bleek er nog een derde betekenis te zijn: een sloot of greppel. Dat woord was bij ons niet zo gangbaar.
Er liep zo'n goot, uit de richting Engsink/Abbink, tussen de weide van Meerink en onze Karrewinkel, door een duiker onder de Zuid-Rekkenseweg door, dwars door de weide achter Gelink richting de Berkel (ergens tussen Elfers en Horstman. Waar precies weet ik niet: daar lette ik nooit op..). Ik weet ook niet meer wanneer ik er achter kwam, dat die greppel een toch wel bijzondere naam had: de Gelinkgoot. Dat was voor mijn 16e, want ik heb mijn vader nog gevraagd hoe dat kwam: een sloot met onze naam! Het antwoord was simpel: de goot liep voor meer dan de helft langs of door weiland van Gelink.De goot liep langs Meerink, vlak langs Gelink en langs Elfers. Gelinkgoot is dus best een logische naam.

In mijn genealogie-programma TNG kon ik in plaats van Google Maps een ander kaartenprogramma instellen: Open Street Maps, korter OSM. OSM lijkt wel op Wikipedia: iedereen kan gegevens aandragen of fouten corrigeren. Toen ik OSM geinstalleerd had, testte ik even hoe de gegevens over mijn vader in de kaart stonden. Zodoende keek ik eens goed naar details van Zuid-Rekken. En tot mijn verbazing stond de Gelinkgoot er op. Alleen stond als naam erbij: Elfersgoot. Huhhh? Zou het chauvinisme zijn, dat wij het Gelinkgoot noemden?.

 

Kadast krt 1811 32 Gelinkhoek

Rond 1830 verschenen de eerste kadasterkaarten. Doel hiervan is en was de eigendomsverhoudingen vast te leggen. Eigenlijk zijn daarom alleen perceelsgrenzen belangrijk. (op dit overzichtskaartje niet te zien) Waterlopen en veel wegen staan er wel op, maar vaak naamloos.

Hiernaast de gelinkhoek. De Gelinkgoot is hier niet te zien, De Huttendijk is er niet (de Wildersdijk wel!), de Marke nog niet verkaveld

 

 

Topografische kaarten zijn al ouder. 1815TopogrRekken leegZe hadden een militaire functie: uitzicht (grondgebruik, bebouwing) en begaanbaarheid van het terrein (d.w.z. barrieres als moerassen, waterlopen en steile hellingen) waren belangrijk.

Die oude kaarten staan op internet. Ik had de beschikbare topografische kaarten vanaf 1810 al wel eens gezien, en meende me iets te herinneren. Dus ging ik opnieuw lijken op http://www.topotijdreis.nl/.

Op de kaart van 1810 staat Rekken niet eens vermeld, net zo min als Eibergen.

 

 

Rekk1821Topogren verschijnt pas in 1821, nog bijna zonder details. Naast Rekken en Oldenkotte alleen de kapel van Nieuwkerk op de grens, en wat boerderijen in Zuid-Rekken. Alleen Groot Heurne bij naam genoemd. Mallem is verbasterd tot Malden: laat ze het bij Nijmegen niet horen! Krosewick gespeld als Kroesewijk: de niet-dialectsprekende landmeter noteert een Nederlandse vertaling...

 

 

 

 

 

 

Pas rond 1850 is Rekken fatsoenlijk in kaart gebracht. Helaas is die kaart niet 1850Topogrbizonder scherp afgebeeld, dus je moet sterk uitvergroten en dan door je oogharen kijken.

 

 

 

 

Deze versie is uit 1881, en afgezien van de scan in kleur 1881Topogrvoor Rekken identiek, maar scherper. En wat zie je dan als je goed kijkt?
De Gelinkgoot. Met naam en al.
Gespeld als Gielinkgoot, maar dat maakt niet uit. Ik heb alle volgende versies van de kaart doorgekeken, maar als de goot al ingetekend was, dan altijd zonder naam. Elfersgoot kwam ik nergens tegen.

 

 

 

Toen ik vorig jaar nog2019 OSM Gelinkgoot eens keek op de OSM-kaarten van Rekken, had de Gelinkgoot zijn zeker al 170 jaar oude naam weer terug. Dat is de kracht van OSM enWikipedia: een foutje kan wel voorkomen, maar dat wordt altijd wel gecorrigeerd door iemand die de situatie beter kent.

 

 

 

 

 

 

 

 

De goot is onlangs om de Gelinkweide heen verlegd, en loopt nu alsGelinkweide 2015 aangelegde natuur nog dichter achter Gelink langs. Ik heb die foto van augustus 2015 gemaakt.(de ruiters horen bij de School- en Volksfeest optocht), kennelijk vlak na de aanleg.

Het zal er nu wel beter utzien. Wie stuurt me een recente foto vanaf hetzelfde punt?

 

 

Dat was dus Nienke Keij. Bedankt! (maart 2021)Over zes jaar opnieuw?

Gelinkweide maart 2021Gelinkweide Mrt 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

,