De hervormde diaconie als grondeigenaar staat op de volgende manieren in de kadastrale  O.A.T. (perceelseigenarenlijst):

 NAMEN VOORNAMEN 
Rekken de diaconie
Rekken de diaconie der hervormde gemeente
Rikken (!!!) De Diaconie van
Rekken de Hervormde diaconie van
Rekken de hervormde kerk van
Rekken de Kerk van
Rikken (!!!)   de Kerk van
Rekken Diaconie der herv. gem.
Rekken Diaconie van

Als onkundig buitenstaander (katholiek opgevoed!) heb ik maar aangenomen dat dit vrijheid van de klerk was om één organisatie meerdere namen te geven.
Als er toch verschillen zijn, hoor ik dat graag, maar voor de geschiedenis vind ik het niet van groot belang.