Oorspronkelijk dacht ik, mijn stamvader te zoeken en van hem uit diens nageslacht. Ik merkte al snel, dat ik stuitte op personen in de lijn, die ik eerder terzijde had gelegd vanwege andere spelling. Daarom besloot ik het breder aan te pakken:

 • uit de digitaal toegankelijke gegevens van de Burgerlijke stand etc. iedereen  met een variant van de naam Te Braake opvissen en in de stamboom onderbrengen. In de B.S. zijn in princie beschikbaar geboortes tot ca 1915, huwelijken tot ca 1940 en overlijdens tot ca 1965. (Dit lijkt meer werk dan het is: het zullen enkele duizenden mensen zijn. Gelukkig heten we geen Jansen).
 • 1915 is in de 1e wereldoorlog, een breekpunt in de geschiedenis. Het betekent ook ongeveer de eerste 100 jaar van de Burgerlijke Stand, gestart in dat eerdere breekpunt: de Napoleontische tijd.. Vooral in het begin zaten in de B.S. grote fouten door niet-toereikende en niet-uniforme instructies voor de ambtenaren. Men deed soms maar wat...
 • In de tweede eeuw van de Burgerlijke Stand zullen verschrijvingen en niet bekende ouders wel niet veel meer zijn voorgekomen. In het algemeen zullen nu levende Te Braakes etc. hun groot- of overgrootouders kunnen herkennen, en daarmee de link naar hun verder teruggelegen geschiedenis.

Stamouder?

 • Nagaan in hoeverre de dragers van de naam Te Braake in diverse spellingsvarianten een gemeenschappelijke voorouder hebben, en zo ver mogelijk terugzoeken naar die stamouders in de 18e en 17e eeuw via doop, trouw en begraafenisboeken. Dat staat nog niet allemaal op Internet, dus dat is niet op korte termijn klaar.
 • In kaart brengen waar een boerderijnaam (of andere toponiem) Braak een familienaam werd. Twee plaatsen ben ik al tegen komen, er kunnen er meer zijn. Dat maakt het ongelooflijk onwaarschijnlijk dat we met zijn allen  één stamouder hebben!

Verrijking

 • Getuigen zijn de enige officiele relaties in de Burgerlijke Stand die niet per se familie zijn. Zij completeren het beeld van de omgeving waarin een familie leefde.
  Zij staan niet in de digitale BS-indexen op internet, alleen in de handgeschreven akten. Dit is bijzonder bewerkelijk, dus dat zal wel tot mijn lijn Te Braake beperkt blijven. Voor een klein deel van de akten zal ik ze proberen te vermelden. (met het verschijnen in 2016  van https://www.openarch.nl/ kwam de eerste index waarin de getuigen wèl in zijn opgenomen. dus getuigen zullen ook buiten de eigen lijn opduiken).

Verdieping

 • Interessante feiten en verhalen toevoegen. Dat kan van alles zijn, vooral als U het me aanreikt :-)   Interessant zijn die verhalen, die wel een beetje persoonlijk zijn, maar niet te privé. Het verschil daartussen hangt erg af van hoe oud een verhaal is...

Tenslotte:

 • De geschiedenis van mijn geboortehuis Gelink naspeuren. Sommige optimistische bronnen bronnen noemen 1400 als eerste vermelding... Zo mogelijk nagaan wie er tijdens de tweede wereldoorlog ook nog woonden: als onderduiker of als evacué.
 • De Brabantse familie van Annet van vaderszijde (Van Amelsfort) en ook die van moederszijde (Naaijkens) is tamelijk uitgebreid al op het web te vinden. Ook deze zijn van belang: onze dochters en kleinkinderen horen in alle drie stambomen thuis.

Hoe?

 • In tegenstelling tot de Stamboom Baak van Ome Herman is de stamboom Te Braake (waain Baak is opgenomen) geen afgerond geheel : zolang ik nieuwe dingen vind voeg ik ze toe. Dat is in andere software (TNG), waarin ik niet telkens een nieuwe weergave hoef te maken, maar waarin allerlei weergaven zijn voorgedefinieerd die zich bij opvragen aanpassen aan nieuw ingevoerde gegevens. Helaas moet je je daarin opnieuw aanmelden om toegang tot een en ander te krijgen.